Bảng báo giá sơn

Stt Tên sản phẩm Tính năng Thương hiệu Bao bì Độ phủ lý thuyết (m2) Giá bán (Đã bao gồm VAT)
Sơn tường nhà
1 Sơn ngoài trời Jotun Jotashield bền màu tối ưu - 5 Lít Jotun 5L 9,5 - 12,7 1.690.000đ
2 Sơn ngoài trời Jotun Jotashield bền màu tối ưu - 1 Lít Jotun 1L 9,5 - 12,7 336.000đ
3 Sơn ngoại trời Jotun Jotashield Chống Phai Màu - 17 Lít Jotun 17L 9.8 - 13 5.050.000đ
4 Sơn ngoại trời Jotun Jotashield Chống Phai Màu - 5 Lít Jotun 5L 9.8 - 13 1.530.000đ
5 Sơn ngoại trời Jotun Jotashield Chống Phai Màu - 1 Lít Jotun 1L 9.8 - 13 315.000đ
6 Sơn ngoài trời Jotun Essence Ngoại Thất Bền Đẹp - 17 Lít Jotun 5L 2.618.000đ
7 Sơn ngoài trời Jotun Essence Ngoại Thất Bền Đẹp - 5 Lít Jotun 5L 816.000đ
8 Sơn ngoài trời Jotun Jotatough - 17 Lít Jotun 17L 1.495.000đ
9 Sơn ngoài trời Jotun Jotatough - 5 Lít Jotun 5L 477.000đ
10 Sơn trong nhà Jotun Majestic - Chăm sóc hoàn hảo - 5 Lít Jotun 5L 5.9 - 8.2 1.260.000đ
11 Sơn trong nhà Jotun Majestic - Chăm sóc hoàn hảo - 1 Lít Jotun 1L 5.9 - 8.2 253.000đ
12 Sơn trong nhà Jotun Majestic - Đẹp hoàn hảo bóng - 15 Lít Jotun 15L 9-12 3.021.000đ
13 Sơn trong nhà Jotun Majestic - Đẹp hoàn hảo bóng - 5 Lít Jotun 5L 9-12 1.061.000đ
14 Sơn trong nhà Jotun Majestic - Đẹp hoàn hảo bóng - 1 Lít Jotun 1L 9-12 247.000đ
15 Sơn trong nhà Jotun Majestic - Đẹp hoàn hảo - 5 Lít Jotun 5L 9.5 - 12.6 1.030.000đ
16 Sơn trong nhà Jotun Majestic - Đẹp hoàn hảo - 1 Lít Jotun 1L 9.5 - 12.6 245.000đ
17 Sơn trong nhà Jotun Essence Dễ Lau Chùi - 17 Lít Jotun 17L 1.859.000đ
18 Sơn trong nhà Jotun Essence Dễ Lau Chùi - 10 Lít Jotun 10L 1.079.000đ
19 Sơn trong nhà Jotun Essence Dễ Lau Chùi - 5 Lít Jotun 5L 590.000đ
20 Sơn trong nhà Jotun Essence Dễ Lau Chùi - 1 Lít Jotun 1L 133.000đ
21 Sơn ngoài trời Nippon weathergard siêu bóng - 1 Lít - copy Nippon 5L 10 1.814.000đ
22 Sơn ngoài trời Nippon weathergard siêu bóng - 1 Lít Nippon 1L 10 374.000đ
23 Sơn ngoài trời Nippon weathergard Plus+ - 5 Lít Nippon 5L 10 1.734.000đ
24 Sơn ngoài trời Nippon weathergard Plus+ - 1 Lít Nippon 1L 10 358.000đ
25 Sơn ngoài trời Nippon weathergard bóng - 5 Lít Nippon 5L 10 1.576.000đ
26 Sơn ngoài trời Nippon weathergard bóng - 1 Lít Nippon 1L 10 324.000đ
27 Sơn ngoài trời Nippon supergard - 18 Lít Nippon 18L 12,9 3.088.000đ
28 Sơn ngoài trời Nippon supergard - 5 Lít Nippon 5L 12,9 903.000đ
29 Sơn trong nhà Jotaplast - 17 Lít Jotun 17L 1.008.000đ
30 Sơn trong nhà Jotaplast - 5 Lít Jotun 5L 338.000đ
31 Sơn lót ngoài trời Jotashield Primer - 17 Lít Jotun 17L 2.608.000đ
32 Sơn lót ngoài trời Jotashield Primer - 5 Lít Jotun 5L 819.000đ
33 Sơn lót trong nhà Majestic Primer - 17 Lít Jotun 17L 8 - 10.7 1.967.000đ
34 Sơn lót trong nhà Majestic Primer - 5 Lít Jotun 5L 8 - 10.7 608.000đ
35 Sơn ngoài trời Nippon super matex - 18 Lít Nippon 18L 12,7 2.021.000đ
36 Sơn ngoài trời Nippon super matex - 5 Lít Nippon 5L 12,7 653.000đ
37 Sơn trong nhà Nippon odour-less siêu bóng - 5 Lít Nippon 1L 12 1.482.000đ
38 Sơn trong nhà Nippon odour-less siêu bóng - 1 Lít Nippon 1L 12 329.000đ
39 Sơn trong nhà Nippon odour-less bóng - 5 Lít Nippon 5L 12 1.289.000đ
40 Sơn trong nhà Nippon odour-less bóng - 1 Lít Nippon 1L 12 288.000đ
41 Sơn trong nhà Nippon odour-less spot-less - 18 Lít Nippon 18L 12 3.190.000đ
42 Sơn trong nhà Nippon odour-less spot-less - 5 Lít Nippon 5L 12 942.000đ
43 Sơn trong nhà Nippon odour-less spot-less - 1 Lít Nippon 1L 12 206.000đ
44 Sơn trong nhà Nippon odour-less sealer - 18 Lít Nippon 18L 12 2.530.000đ
45 Sơn trong nhà Nippon odour-less sealer - 5 Lít Nippon 5L 12 803.000đ
46 Sơn trong nhà Nippon odour-less sealer - 1 Lít Nippon 1L 12 187.000đ
47 Sơn lót ngoài trời Nippon weathergard sealer - 18 Lít Nippon 18L 12,7 2.994.000đ
48 Sơn lót ngoài trời Nippon weathergard sealer - 5 Lít Nippon 5L 12,7 911.000đ
49 Sơn lót trong nhà Nippon odour-less sealer - 18 Lít Nippon 18L 12 2.197.000đ
50 Sơn lót trong nhà Nippon odour-less sealer - 5 Lít Nippon 5L 12 646.000đ
51 Sơn ngoài trời Spec hello hi-antistain - 4,5 Lít Spec 1L 10 - 14 1.581.000đ
52 Sơn ngoài trời Spec hello hi-antistain - 1 Lít Spec 1L 10 - 14 380.000đ
53 Sơn ngoài trời Spec hello satin kote - 4,5 Lít Spec 4,5L 11 - 14 1.339.000đ
54 Sơn ngoài trời Spec hello satin kote - 1 Lít Spec 1L 11 - 14 328.000đ
55 Sơn ngoài trời spec hello fast exterior - 18 Lít Spec 18L 9 - 12 3.123.000đ
56 Sơn ngoài trời spec hello fast exterior - 4,5 Lít Spec 4,5L 9 - 12 890.000đ
57 Sơn ngoài trời Spec hello all extreior - 18 Lít Spec 18L 10 - 13 2.260.000đ
58 Sơn ngoài trời Spec hello all extreior - 4,5 Lít Spec 4,5L 10 - 13 634.000đ
59 Sơn trong nhà Spec hello odorlesskot - 4,5 Lít Spec 4,5L 9 - 14 1.055.000đ
60 Sơn trong nhà Spec hello odorlesskot - 1 Lít Spec 1L 9 - 14 284.000đ
61 Sơn trong nhà Spec Hello satin kote - 4,5 Lít Spec 4,5L 11 - 14 1.025.000đ
62 Sơn trong nhà Spec Hello satin kote - 1 Lít Spec 1L 11 - 14 266.000đ
63 Sơn trong nhà Spec Hello Easy wash - 18 Lít Spec 4,5L 09 - 12 2.282.000đ
64 Sơn trong nhà Spec Hello Easy wash - 4,5 Lít Spec 4,5L 09 - 12 634.000đ
65 Sơn trong nhà Spec Superior ceilcoat 18 Lít Spec 18L 10 - 12 1.740.000đ
66 Sơn trong nhà Spec Superior ceilcoat 4,5 Lít Spec 4,5L 10 - 12 535.000đ
67 Sơn trong nhà Spec Hello Fast Interior 18 Lít Spec 18L 8 - 12 1.385.000đ
68 Sơn trong nhà Spec Hello Fast Interior 4,5 Lít Spec 4,5L 8 - 12 427.000đ
69 Sơn lót ngoài trời Spec Alkali Lock - 18 Lít Spec 18L 9 - 11 2.673.000đ
70 Sơn lót ngoài trời Spec Alkali Lock - 4,5 Lít Spec 4,5L 9 - 11 760.000đ
71 Sơn trong nhà Spec Alkali Primer - 18 Lít Spec 18L 9 - 11 1.879.000đ
72 Sơn trong nhà Spec Alkali Primer - 4,5 Lít Spec 4,5L 9 - 11 552.000đ
73 Sơn lót kiềm trong nhà FP56 Facom 5L 3,5 - 4 Liên hệ
74 Sơn lót siêu kháng kiềm trong nhà FP58 Facom 18L 3,5 - 4 Liên hệ
75 Sơn lót kiềm ngoài trời Nano FP53 Facom 5L 4 - 5 Liên hệ
76 Sơn mịn trong nhà FP60 Facom 5L 4 - 5 Liên hệ
77 Sơn siêu trắng FP32 Facom 18L 4 - 5 Liên hệ
78 Sơn lau chùi hiệu quả FP65 Facom 18L Liên hệ
79 Sơn bóng trong nhà FP68 Facom 18L Liên hệ
80 Sơn siêu bóng trong nhà FP69 Facom 1L Liên hệ
81 Sơn siêu mịn ngoài trời FP80 Facom 18L Liên hệ
82 Sơn bóng ngoài trời FP89 Facom 5L Liên hệ
83 Sơn siêu bóng ngoài trời FP85 Facom 5L Liên hệ
84 Sơn ngoài trời Mykolor Touch Untra Finish - 4,375 Lít MyKolor 4,375L 12 -14 1.568.000đ
85 Sơn ngoài trời Mykolor Touch Semigloss Finish - 18 Lít MyKolor 18L 12 -14 3.988.000đ
86 Sơn ngoài trời Mykolor Touch Semigloss Finish - 4,375 Lít MyKolor 4,375L 12 -14 1.296.000đ
87 Sơn trong nhà Mykolor Special SemiGloss Finish - 18 Lít MyKolor 18L 12 -14 2.998.000đ
88 Sơn trong nhà Mykolor Special SemiGloss Finish - 4,375 Lít MyKolor 4,375L 12 -14 718.000đ
89 Sơn trong nhà Mykolor Premier Ceilkot 18 Lít MyKolor 18L 10 -12 1.789.000đ
90 Sơn trong nhà Mykolor Premier Ceilkot 4,375 Lít MyKolor 4,375L 10 -12 498.000đ
91 Sơn trong nhà Mykolor Special White - 18 Lít MyKolor 18L 09 -11 1.038.000đ
92 Sơn trong nhà Mykolor Special White - 4,375 Lít MyKolor 4,375L 09 -11 368.000đ
93 Sơn trong nhà Mykolor Touch Classic Finish - 18L Lít MyKolor 18L 11 -13 1.598.000đ
94 Sơn trong nhà Mykolor Touch Classic Finish - 4,375 Lít MyKolor 4,375L 11 -13 479.000đ
95 Sơn ngoài trời Mykolor Touch Nano Seal - 18 Lít MyKolor 18L 07 -12 2.968.000đ
96 Sơn ngoài trời Mykolor Touch Nano Seal - 4,375 Lít MyKolor 4,375L 07 -12 838.000đ
97 Sơn ngoài trời Mykolor Touch Alkali Seal - 18 Lít MyKolor 18L 10 -12 2.698.000đ
98 Sơn ngoài trời Mykolor Touch Alkali Seal - 4.375 Lít MyKolor 4,375L 10 -12 796.000đ
99 Sơn trong nhà Mykolor Touch Green Primer - 18 Lít MyKolor 18L 09 -11 2.498.000đ
100 Sơn trong nhà Mykolor Touch Green Primer - 4,375 Lít MyKolor 4,375L 09 -11 698.000đ
101 Sơn lót trong nhà Mykolor Touch Alkali Seal - 18 Lít MyKolor 18L 09 -11 1.981.000đ
102 Sơn lót trong nhà Mykolor Touch Alkali Seal - 4,375 Lít MyKolor 4,375L 09 -11 548.000đ
103 Sơn ngoài trời Maxilite Tough - A919 - 18 Lít Maxilite 18L 12-14 Liên hệ
104 Sơn ngoài trời Maxilite Tough - A919 - 5 Lít Maxilite 5L 12-14 Liên hệ
105 Sơn ngoài trời Maxilite Ultima -LU1 - 18 Lít Maxilite 18L 12-14 Liên hệ
106 Sơn ngoài trời Maxilite Ultima -LU1 - 5 Lít Maxilite 5L 12-14 Liên hệ
107 Sơn ngoài trời Maxilite Ultima -LU2 - 18 Lít Maxilite 18L 12-14 Liên hệ
108 Sơn ngoài trời Maxilite Ultima -LU2 - 5 Lít Maxilite 5L 12-14 Liên hệ
109 Sơn trong nhà Maxilite Smooth- ME5 - 18 Lít Maxilite 18L 9-11 Liên hệ
110 Sơn trong nhà Maxilite Smooth- ME5 - 5 Lít Maxilite 5L 9-11 Liên hệ
111 Sơn trong nhà Maxilite Hi-Cover ME6 - 18 Lít Maxilite 18L 10-12 Liên hệ
112 Sơn trong nhà Maxilite Hi-Cover ME6 - 5 Lít Maxilite 5L 10-12 Liên hệ
113 Sơn trong nhà Maxilite Total-A901 - 18 Lít Maxilite 18L 10 – 12 Liên hệ
114 Sơn trong nhà Maxilite Total-A901 - 5 Lít Maxilite 5L 10 – 12 Liên hệ
115 Sơn lót ngoài trời Maxilite 48C-75450 - 18 Lít Maxilite 18L 10-12 Liên hệ
116 Sơn lót ngoài trời Maxilite 48C-75450 - 5 Lít Maxilite 5L 10-12 Liên hệ
117 Sơn lót trong nhà Maxilite ME4-75007 - 18 Lít Maxilite 18L 10-12 Liên hệ
118 Sơn lót trong nhà Maxilite ME4-75007 - 5 Lít Maxilite 5L 10-12 Liên hệ
119 Sơn ngoài trời Dulux Inspire 79AB-75500 - 18 Lít Dulux 18L 12 - 14 Liên hệ
120 Sơn ngoài trời Dulux Inspire 79AB-75500 - 5 Lít Dulux 5L 12 - 14 Liên hệ
121 Sơn ngoài trời Dulux Inspire 79A-75500 - 18 Lít Dulux 18L 12 - 14 Liên hệ
122 Sơn ngoài trời Dulux Inspire 79A-75500 - 5 Lít Dulux 5L 12 - 14 Liên hệ
123 Sơn ngoài trời Dulux Weathershield BJ9-25155 - 5 Lít Dulux 5L 11 - 13 Liên hệ
124 Sơn ngoài trời Dulux Weathershield BJ9-25155 - 1 Lít Dulux 1L 11 - 13 Liên hệ
125 Sơn ngoài trời Dulux Weathershield BJ8-25155 - 5 Lít Dulux 5L 11 - 13 Liên hệ
126 Sơn ngoài trời Dulux Weathershield BJ8-25155 - 1 Lít Dulux 1L 11 - 13 Liên hệ
127 Sơn ngoài trời Dulux Weathershield GJ8B-25155 - 5 Lít Dulux 5L 11 - 13 Liên hệ
128 Sơn ngoài trời Dulux Weathershield GJ8B-25155 - 1 Lít Dulux 1L 11 - 13 Liên hệ
129 Sơn ngoài trời Dulux Weathershield GJ8-25155 - 5 Lít Dulux 5L 11 - 13 Liên hệ
130 Sơn ngoài trời Dulux Weathershield GJ8-25155 - 1 Lít Dulux 1L 11 - 13 Liên hệ
131 Sơn trong nhà Dulux Inspire 39AB - 5 Lít Dulux 5L 12 - 14 Liên hệ
132 Sơn trong nhà Dulux Inspire 39AB - 18 Lít Dulux 18L 12 - 14 Liên hệ
133 Sơn trong nhà Dulux Inspire 39A - 18 Lít Dulux 18L 12 - 14 Liên hệ
134 Sơn trong nhà Dulux Inspire 39A - 5 Lít Dulux 5L 12 - 14 Liên hệ
135 Sơn trong nhà Dulux Easyclean A991B-15330S - 5 Lít Dulux 18L 12 - 14 Liên hệ
136 Sơn trong nhà Dulux Easyclean A991-15330S - 18 Lít Dulux 18L 12 - 14 Liên hệ
137 Sơn trong nhà Dulux Easyclean 74B-75446 - 5 Lít Dulux 5L 12 - 14 Liên hệ
138 Sơn trong nhà Dulux Easyclean 74A-75445 - 5 Lít Dulux 5L 12 - 14 Liên hệ
139 Sơn trong nhà Dulux Easyclean A991B-15330S - 18 Lít Dulux 18L 12 - 14 Liên hệ
140 Sơn trong nhà Dulux Easyclean A991-15330S - 5 Lít Dulux 5L 12 - 14 Liên hệ
141 Sơn trong nhà Dulux Ambiance 66AB-75060 Dulux 5L 13 – 16 Liên hệ
142 Sơn trong nhà Dulux Ambiance 66A-75060 Dulux 5L 13 – 16 Liên hệ
143 Sơn lót trong nhà Dulux A394 - 18 Lít Dulux 18L 10 - 12 Liên hệ
144 Sơn lót trong nhà Dulux A394 - 5 Lít Dulux 5L 10 - 12 Liên hệ
145 Sơn lót ngoài trời Dulux weathershield A936 - 18 Lít Dulux 18L 10 -12 Liên hệ
146 Sơn lót ngoài trời Dulux weathershield A936 - 5 Lít Dulux 5L 10 -12 Liên hệ
  • Hiển thị bảng giá An Tín theo: