Bảng báo giá sơn

Stt Tên sản phẩm Tính năng Thương hiệu Bao bì Độ phủ lý thuyết (m2) Giá bán (Đã bao gồm VAT)
Sơn tường nhà
1 Sơn ngoài trời Jotun Jotashield bền màu tối ưu - 5 Lít Jotun 5L 9,5 - 12,7 1.690.000đ
2 Sơn ngoài trời Jotun Jotashield bền màu tối ưu - 1 Lít Jotun 1L 9,5 - 12,7 336.000đ
3 Sơn ngoại trời Jotun Jotashield Chống Phai Màu - 17 Lít Jotun 17L 9.8 - 13 5.050.000đ
4 Sơn ngoại trời Jotun Jotashield Chống Phai Màu - 5 Lít Jotun 5L 9.8 - 13 1.530.000đ
5 Sơn ngoại trời Jotun Jotashield Chống Phai Màu - 1 Lít Jotun 1L 9.8 - 13 315.000đ
6 Sơn ngoài trời Jotun Essence Ngoại Thất Bền Đẹp - 17 Lít Jotun 5L 2.618.000đ
7 Sơn ngoài trời Jotun Essence Ngoại Thất Bền Đẹp - 5 Lít Jotun 5L 816.000đ
8 Sơn ngoài trời Jotun Jotatough - 17 Lít Jotun 17L 1.495.000đ
9 Sơn ngoài trời Jotun Jotatough - 5 Lít Jotun 5L 477.000đ
10 Sơn trong nhà Jotun Majestic - Chăm sóc hoàn hảo - 5 Lít Jotun 5L 5.9 - 8.2 1.260.000đ
11 Sơn trong nhà Jotun Majestic - Chăm sóc hoàn hảo - 1 Lít Jotun 1L 5.9 - 8.2 253.000đ
12 Sơn trong nhà Jotun Majestic - Đẹp hoàn hảo bóng - 15 Lít Jotun 15L 9-12 3.021.000đ
13 Sơn trong nhà Jotun Majestic - Đẹp hoàn hảo bóng - 5 Lít Jotun 5L 9-12 1.061.000đ
14 Sơn trong nhà Jotun Majestic - Đẹp hoàn hảo bóng - 1 Lít Jotun 1L 9-12 247.000đ
15 Sơn trong nhà Jotun Majestic - Đẹp hoàn hảo - 5 Lít Jotun 5L 9.5 - 12.6 1.030.000đ
16 Sơn trong nhà Jotun Majestic - Đẹp hoàn hảo - 1 Lít Jotun 1L 9.5 - 12.6 245.000đ
17 Sơn trong nhà Jotun Essence Dễ Lau Chùi - 17 Lít Jotun 17L 1.859.000đ
18 Sơn trong nhà Jotun Essence Dễ Lau Chùi - 10 Lít Jotun 10L 1.079.000đ
19 Sơn trong nhà Jotun Essence Dễ Lau Chùi - 5 Lít Jotun 5L 590.000đ
20 Sơn trong nhà Jotun Essence Dễ Lau Chùi - 1 Lít Jotun 1L 133.000đ
21 Sơn ngoài trời Nippon weathergard siêu bóng - 1 Lít - copy Nippon 5L 10 1.814.000đ
22 Sơn ngoài trời Nippon weathergard siêu bóng - 1 Lít Nippon 1L 10 374.000đ
23 Sơn ngoài trời Nippon weathergard Plus+ - 5 Lít Nippon 5L 10 1.734.000đ
24 Sơn ngoài trời Nippon weathergard Plus+ - 1 Lít Nippon 1L 10 358.000đ
25 Sơn ngoài trời Nippon weathergard bóng - 5 Lít Nippon 5L 10 1.576.000đ
26 Sơn ngoài trời Nippon weathergard bóng - 1 Lít Nippon 1L 10 324.000đ
27 Sơn ngoài trời Nippon supergard - 18 Lít Nippon 18L 12,9 3.088.000đ
28 Sơn ngoài trời Nippon supergard - 5 Lít Nippon 5L 12,9 903.000đ
29 Sơn trong nhà Jotaplast - 17 Lít Jotun 17L 1.008.000đ
30 Sơn trong nhà Jotaplast - 5 Lít Jotun 5L 338.000đ
31 Sơn lót ngoài trời Jotashield Primer - 17 Lít Jotun 17L 2.608.000đ
32 Sơn lót ngoài trời Jotashield Primer - 5 Lít Jotun 5L 819.000đ
33 Sơn lót trong nhà Majestic Primer - 17 Lít Jotun 17L 8 - 10.7 1.967.000đ
34 Sơn lót trong nhà Majestic Primer - 5 Lít Jotun 5L 8 - 10.7 608.000đ
35 Sơn ngoài trời Nippon super matex - 18 Lít Nippon 18L 12,7 2.021.000đ
36 Sơn ngoài trời Nippon super matex - 5 Lít Nippon 5L 12,7 653.000đ
37 Sơn trong nhà Nippon odour-less siêu bóng - 5 Lít Nippon 1L 12 1.482.000đ
38 Sơn trong nhà Nippon odour-less siêu bóng - 1 Lít Nippon 1L 12 329.000đ
39 Sơn trong nhà Nippon odour-less bóng - 5 Lít Nippon 5L 12 1.289.000đ
40 Sơn trong nhà Nippon odour-less bóng - 1 Lít Nippon 1L 12 288.000đ
41 Sơn trong nhà Nippon odour-less spot-less - 18 Lít Nippon 18L 12 3.190.000đ
42 Sơn trong nhà Nippon odour-less spot-less - 5 Lít Nippon 5L 12 942.000đ
43 Sơn trong nhà Nippon odour-less spot-less - 1 Lít Nippon 1L 12 206.000đ
44 Sơn trong nhà Nippon odour-less sealer - 18 Lít Nippon 18L 12 2.530.000đ
45 Sơn trong nhà Nippon odour-less sealer - 5 Lít Nippon 5L 12 803.000đ
46 Sơn trong nhà Nippon odour-less sealer - 1 Lít Nippon 1L 12 187.000đ
47 Sơn lót ngoài trời Nippon weathergard sealer - 18 Lít Nippon 18L 12,7 2.994.000đ
48 Sơn lót ngoài trời Nippon weathergard sealer - 5 Lít Nippon 5L 12,7 911.000đ
49 Sơn lót trong nhà Nippon odour-less sealer - 18 Lít Nippon 18L 12 2.197.000đ
50 Sơn lót trong nhà Nippon odour-less sealer - 5 Lít Nippon 5L 12 646.000đ
51 Sơn ngoài trời Spec hello hi-antistain - 4,5 Lít Spec 1L 10 - 14 1.581.000đ
52 Sơn ngoài trời Spec hello hi-antistain - 1 Lít Spec 1L 10 - 14 380.000đ
53 Sơn ngoài trời Spec hello satin kote - 4,5 Lít Spec 4,5L 11 - 14 1.339.000đ
54 Sơn ngoài trời Spec hello satin kote - 1 Lít Spec 1L 11 - 14 328.000đ
55 Sơn ngoài trời spec hello fast exterior - 18 Lít Spec 18L 9 - 12 3.123.000đ
56 Sơn ngoài trời spec hello fast exterior - 4,5 Lít Spec 4,5L 9 - 12 890.000đ
57 Sơn ngoài trời Spec hello all extreior - 18 Lít Spec 18L 10 - 13 2.260.000đ
58 Sơn ngoài trời Spec hello all extreior - 4,5 Lít Spec 4,5L 10 - 13 634.000đ
59 Sơn trong nhà Spec hello odorlesskot - 4,5 Lít Spec 4,5L 9 - 14 1.055.000đ
60 Sơn trong nhà Spec hello odorlesskot - 1 Lít Spec 1L 9 - 14 284.000đ
61 Sơn trong nhà Spec Hello satin kote - 4,5 Lít Spec 4,5L 11 - 14 1.025.000đ
62 Sơn trong nhà Spec Hello satin kote - 1 Lít Spec 1L 11 - 14 266.000đ
63 Sơn trong nhà Spec Hello Easy wash - 18 Lít Spec 4,5L 09 - 12 2.282.000đ
64 Sơn trong nhà Spec Hello Easy wash - 4,5 Lít Spec 4,5L 09 - 12 634.000đ
65 Sơn trong nhà Spec Superior ceilcoat 18 Lít Spec 18L 10 - 12 1.740.000đ
66 Sơn trong nhà Spec Superior ceilcoat 4,5 Lít Spec 4,5L 10 - 12 535.000đ
67 Sơn trong nhà Spec Hello Fast Interior 18 Lít Spec 18L 8 - 12 1.385.000đ
68 Sơn trong nhà Spec Hello Fast Interior 4,5 Lít Spec 4,5L 8 - 12 427.000đ
69 Sơn lót ngoài trời Spec Alkali Lock - 18 Lít Spec 18L 9 - 11 2.673.000đ
70 Sơn lót ngoài trời Spec Alkali Lock - 4,5 Lít Spec 4,5L 9 - 11 760.000đ
71 Sơn trong nhà Spec Alkali Primer - 18 Lít Spec 18L 9 - 11 1.879.000đ
72 Sơn trong nhà Spec Alkali Primer - 4,5 Lít Spec 4,5L 9 - 11 552.000đ
73 Sơn lót kiềm trong nhà FP56 Facom 5L 3,5 - 4 Giá: liên hệ
74 Sơn lót siêu kháng kiềm trong nhà FP58 Facom 18L 3,5 - 4 Giá: liên hệ
75 Sơn lót kiềm ngoài trời Nano FP53 Facom 5L 4 - 5 Giá: liên hệ
76 Sơn mịn trong nhà FP60 Facom 5L 4 - 5 Giá: liên hệ
77 Sơn siêu trắng FP32 Facom 18L 4 - 5 Giá: liên hệ
78 Sơn lau chùi hiệu quả FP65 Facom 18L Giá: liên hệ
79 Sơn bóng trong nhà FP68 Facom 18L Giá: liên hệ
80 Sơn siêu bóng trong nhà FP69 Facom 1L Giá: liên hệ
81 Sơn siêu mịn ngoài trời FP80 Facom 18L Giá: liên hệ
82 Sơn bóng ngoài trời FP89 Facom 5L Giá: liên hệ
83 Sơn siêu bóng ngoài trời FP85 Facom 5L Giá: liên hệ
84 Sơn ngoài trời Mykolor Touch Untra Finish - 4,375 Lít MyKolor 4,375L 12 -14 1.568.000đ
85 Sơn ngoài trời Mykolor Touch Semigloss Finish - 18 Lít MyKolor 18L 12 -14 3.988.000đ
86 Sơn ngoài trời Mykolor Touch Semigloss Finish - 4,375 Lít MyKolor 4,375L 12 -14 1.296.000đ
87 Sơn trong nhà Mykolor Special SemiGloss Finish - 18 Lít MyKolor 18L 12 -14 2.998.000đ
88 Sơn trong nhà Mykolor Special SemiGloss Finish - 4,375 Lít MyKolor 4,375L 12 -14 718.000đ
89 Sơn trong nhà Mykolor Premier Ceilkot 18 Lít MyKolor 18L 10 -12 1.789.000đ
90 Sơn trong nhà Mykolor Premier Ceilkot 4,375 Lít MyKolor 4,375L 10 -12 498.000đ
91 Sơn trong nhà Mykolor Special White - 18 Lít MyKolor 18L 09 -11 1.038.000đ
92 Sơn trong nhà Mykolor Special White - 4,375 Lít MyKolor 4,375L 09 -11 368.000đ
93 Sơn trong nhà Mykolor Touch Classic Finish - 18L Lít MyKolor 18L 11 -13 1.598.000đ
94 Sơn trong nhà Mykolor Touch Classic Finish - 4,375 Lít MyKolor 4,375L 11 -13 479.000đ
95 Sơn ngoài trời Mykolor Touch Nano Seal - 18 Lít MyKolor 18L 07 -12 2.968.000đ
96 Sơn ngoài trời Mykolor Touch Nano Seal - 4,375 Lít MyKolor 4,375L 07 -12 838.000đ
97 Sơn ngoài trời Mykolor Touch Alkali Seal - 18 Lít MyKolor 18L 10 -12 2.698.000đ
98 Sơn ngoài trời Mykolor Touch Alkali Seal - 4.375 Lít MyKolor 4,375L 10 -12 796.000đ
99 Sơn trong nhà Mykolor Touch Green Primer - 18 Lít MyKolor 18L 09 -11 2.498.000đ
100 Sơn trong nhà Mykolor Touch Green Primer - 4,375 Lít MyKolor 4,375L 09 -11 698.000đ
101 Sơn lót trong nhà Mykolor Touch Alkali Seal - 18 Lít MyKolor 18L 09 -11 1.981.000đ
102 Sơn lót trong nhà Mykolor Touch Alkali Seal - 4,375 Lít MyKolor 4,375L 09 -11 548.000đ
103 Sơn ngoài trời Maxilite Tough - A919 - 18 Lít Maxilite 18L 12-14 Giá: liên hệ
104 Sơn ngoài trời Maxilite Tough - A919 - 5 Lít Maxilite 5L 12-14 Giá: liên hệ
105 Sơn ngoài trời Maxilite Ultima -LU1 - 18 Lít Maxilite 18L 12-14 Giá: liên hệ
106 Sơn ngoài trời Maxilite Ultima -LU1 - 5 Lít Maxilite 5L 12-14 Giá: liên hệ
107 Sơn ngoài trời Maxilite Ultima -LU2 - 18 Lít Maxilite 18L 12-14 Giá: liên hệ
108 Sơn ngoài trời Maxilite Ultima -LU2 - 5 Lít Maxilite 5L 12-14 Giá: liên hệ
109 Sơn trong nhà Maxilite Smooth- ME5 - 18 Lít Maxilite 18L 9-11 Giá: liên hệ
110 Sơn trong nhà Maxilite Smooth- ME5 - 5 Lít Maxilite 5L 9-11 Giá: liên hệ
111 Sơn trong nhà Maxilite Hi-Cover ME6 - 18 Lít Maxilite 18L 10-12 Giá: liên hệ
112 Sơn trong nhà Maxilite Hi-Cover ME6 - 5 Lít Maxilite 5L 10-12 Giá: liên hệ
113 Sơn trong nhà Maxilite Total-A901 - 18 Lít Maxilite 18L 10 – 12 Giá: liên hệ
114 Sơn trong nhà Maxilite Total-A901 - 5 Lít Maxilite 5L 10 – 12 Giá: liên hệ
115 Sơn lót ngoài trời Maxilite 48C-75450 - 18 Lít Maxilite 18L 10-12 Giá: liên hệ
116 Sơn lót ngoài trời Maxilite 48C-75450 - 5 Lít Maxilite 5L 10-12 Giá: liên hệ
117 Sơn lót trong nhà Maxilite ME4-75007 - 18 Lít Maxilite 18L 10-12 Giá: liên hệ
118 Sơn lót trong nhà Maxilite ME4-75007 - 5 Lít Maxilite 5L 10-12 Giá: liên hệ
119 Sơn ngoài trời Dulux Inspire 79AB-75500 - 18 Lít Dulux 18L 12 - 14 Giá: liên hệ
120 Sơn ngoài trời Dulux Inspire 79AB-75500 - 5 Lít Dulux 5L 12 - 14 Giá: liên hệ
121 Sơn ngoài trời Dulux Inspire 79A-75500 - 18 Lít Dulux 18L 12 - 14 Giá: liên hệ
122 Sơn ngoài trời Dulux Inspire 79A-75500 - 5 Lít Dulux 5L 12 - 14 Giá: liên hệ
123 Sơn ngoài trời Dulux Weathershield BJ9-25155 - 5 Lít Dulux 5L 11 - 13 Giá: liên hệ
124 Sơn ngoài trời Dulux Weathershield BJ9-25155 - 1 Lít Dulux 1L 11 - 13 Giá: liên hệ
125 Sơn ngoài trời Dulux Weathershield BJ8-25155 - 5 Lít Dulux 5L 11 - 13 Giá: liên hệ
126 Sơn ngoài trời Dulux Weathershield BJ8-25155 - 1 Lít Dulux 1L 11 - 13 Giá: liên hệ
127 Sơn ngoài trời Dulux Weathershield GJ8B-25155 - 5 Lít Dulux 5L 11 - 13 Giá: liên hệ
128 Sơn ngoài trời Dulux Weathershield GJ8B-25155 - 1 Lít Dulux 1L 11 - 13 Giá: liên hệ
129 Sơn ngoài trời Dulux Weathershield GJ8-25155 - 5 Lít Dulux 5L 11 - 13 Giá: liên hệ
130 Sơn ngoài trời Dulux Weathershield GJ8-25155 - 1 Lít Dulux 1L 11 - 13 Giá: liên hệ
131 Sơn trong nhà Dulux Inspire 39AB - 5 Lít Dulux 5L 12 - 14 Giá: liên hệ
132 Sơn trong nhà Dulux Inspire 39AB - 18 Lít Dulux 18L 12 - 14 Giá: liên hệ
133 Sơn trong nhà Dulux Inspire 39A - 18 Lít Dulux 18L 12 - 14 Giá: liên hệ
134 Sơn trong nhà Dulux Inspire 39A - 5 Lít Dulux 5L 12 - 14 Giá: liên hệ
135 Sơn trong nhà Dulux Easyclean A991B-15330S - 5 Lít Dulux 18L 12 - 14 Giá: liên hệ
136 Sơn trong nhà Dulux Easyclean A991-15330S - 18 Lít Dulux 18L 12 - 14 Giá: liên hệ
137 Sơn trong nhà Dulux Easyclean 74B-75446 - 5 Lít Dulux 5L 12 - 14 Giá: liên hệ
138 Sơn trong nhà Dulux Easyclean 74A-75445 - 5 Lít Dulux 5L 12 - 14 Giá: liên hệ
139 Sơn trong nhà Dulux Easyclean A991B-15330S - 18 Lít Dulux 18L 12 - 14 Giá: liên hệ
140 Sơn trong nhà Dulux Easyclean A991-15330S - 5 Lít Dulux 5L 12 - 14 Giá: liên hệ
141 Sơn trong nhà Dulux Ambiance 66AB-75060 Dulux 5L 13 – 16 Giá: liên hệ
142 Sơn trong nhà Dulux Ambiance 66A-75060 Dulux 5L 13 – 16 Giá: liên hệ
143 Sơn lót trong nhà Dulux A394 - 18 Lít Dulux 18L 10 - 12 Giá: liên hệ
144 Sơn lót trong nhà Dulux A394 - 5 Lít Dulux 5L 10 - 12 Giá: liên hệ
145 Sơn lót ngoài trời Dulux weathershield A936 - 18 Lít Dulux 18L 10 -12 Giá: liên hệ
146 Sơn lót ngoài trời Dulux weathershield A936 - 5 Lít Dulux 5L 10 -12 Giá: liên hệ
  • Hiển thị bảng giá An Tín theo: